Welkom op de site van Bruisend Hart

In Bruisend Hart vinden het zwembad en de verschillende sportactiviteiten en  sportevenementen voor de regio onderdak in één gemeenschappelijk gebouw! Een eigentijds gebouw, energiezuinig en met meer mogelijkheden. Voor Hallum, maar vooral via het zwembad ook voor de hele regio. Mogelijk gemaakt door veel verschillende partijen die in welke vorm dan ook een financiële of materiële bijdrage hebben geleverd.

It kin heve ! Nieuwbouw in gebruik genomen!

De bouw van de nieuwe accommodatie is inmiddels afgerond en het gebouw is in gebruik genomen. Op vrijdag 16 september 2022 om 17.00 uur heeft burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân de officiële opening verricht. Onder het toeziend oog van veel inwoners van Hallum opende hij de deuren van de nieuwe accommodatie. It kin heve!


De gemeente, vele fondsen en jarenlange inzet van sponsoren en heel veel vrijwilligers hebben ons op dit punt gebracht. 
Dankzij de inzet van alle partijen is het resterende financiële tekort dat er nog was helemaal gedekt  en kunnen we op een gezonde manier de toekomst van sporten in Hallum in gaan.

Obligatielening

Om het laatste financiële tekort van ruim 100.000 Euro te dekken hebben we onder meer een obligatielening uitgegeven. Meedoen betekent een renteloos bedrag aan Bruisend Hart lenen, wat in de komende 10 jaar wordt terugbetaald. Deelname aan deze actie is inmiddels niet meer mogelijk.

Samen sterk

We hebben laten zien dat we samen sterk staan. Als we samen de schouders er onder zetten, dan kunnen we veel. Samen realiseren we een veilig en modern zwembad en toekomstbestendige faciliteiten voor sport en evenementen. Voor de zwemveiligheid, de gezondheid en de leefbaarheid. Zo houden we samen de regio aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren.

Gift

Wie Bruisend Hart wil steunen kan dit nog steeds doen door een gift over te maken op rekening NL87 RABO 0361 7924 84 van Stichting Bruisend Hart Hallum.

Wil je op een andere manier een bijdrage leveren, met materiaal of met inzet als vrijwilliger? Mail dan naar info@bruisendhart-hallum.nl.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking gedurende 5 jaar is aftrekbaar van de belasting. Mocht je daar meer uitleg over willen krijgen, stuur een mail naar bovenstaand mailadres of ga naar contact. Wij zoeken dan contact en leggen uit wat de mogelijkheden zijn.