Welkom op de site van Bruisend Hart

In Bruisend Hart vinden het zwembad en de verschillende sportactiviteiten en  sportevenementen voor de regio onderdak in één gemeenschappelijk gebouw! Een eigentijds gebouw, energiezuinig en met meer mogelijkheden. Voor Hallum, maar vooral via het zwembad ook voor de hele regio.

It sil heve !

De bouwvergunning is verleend, veruit het grootste deel van de financiering is rond en we gaan binnenkort los met de bouw! It kin heve!
De gemeente, vele fondsen en jarenlange inzet van sponsoren en heel veel vrijwilligers hebben ons op dit punt gebracht. Diezelfde vrijwilligers, leden en sponsoren doen ook weer mee tijdens de bouwfase.
Dankzij de inzet van alle partijen is het resterende financiële tekort zo klein dat we het aandurven om ondanks dat tekort nu ‘los’ te gaan.

Obligatielening

Om het laatste financiële tekort van ruim 100.000 Euro te dekken geven we een obligatielening uit. Meedoen betekent een renteloos bedrag aan Bruisend Hart lenen, wat in de komende 10 jaar wordt terugbetaald.

Tussenstand obligatieactie (giften + leningen)

De teller staat nu op:

€ 69.000

Samen sterk

We hebben laten zien dat we samen sterk staan. Als we samen de schouders er onder zetten, dan kunnen we veel. Samen realiseren we een veilig en modern zwembad en toekomstbestendige faciliteiten voor sport en evenementen. Voor de zwemveiligheid, de gezondheid en de leefbaarheid. Zo houden we samen de regio aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren.

Doe mee

Dus, doe mee en steun door een bedrag te lenen aan Bruisend Hart met één of meer obligaties.

Of steun met een gift en stort je bijdrage op rekening NL87 RABO 0361 7924 84 van Stichting Bruisend Hart Hallum.

Wil je op een andere manier een bijdrage leveren, met materiaal of met inzet als vrijwilliger? Mail dan naar info@bruisendhart-hallum.nl.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking gedurende 5 jaar is aftrekbaar van de belasting. Mocht je daar meer uitleg over willen krijgen, stuur een mail naar bovenstaand mailadres of ga naar contact. Wij zoeken dan contact en leggen uit wat de mogelijkheden zijn.